Prvky pre odkvapovú hranu

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.

Presvetlenie strechy

Strešné okná a presvetľovacie škridly.

Odkvapový systém

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

Solárny a fotovoltaický systém

Mení slnečnú energiu na teplo a elektrinu.

Prestupy strechou

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.

Ukončovacie systémy

Pre prepojenie strechy s komínom a ďaľšími stavebnými prvkami (stena, atď.).

Úžľabie

Slúži na prepojenie dvoch rôznych rovín striech.

Hrebeň/nárožie

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.

Príchytky

Chránia strechu pred poškodením vetrom.

Stúpací systém

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.

Izolácia

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.

Protisnehový systém

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.

Strešné fólie

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.

Získajte záruku na funkčnosť strechy Bramac

Zakúpením originálnych strešných doplnkov Bramac získate od nás bezkonkurenčnú 15-ročnú záruku na funkčnosť celej vašej strechy (na trhu sa najčastejšie poskytuje záruka len na 2 roky a len na predaný doplnok). Súčasne s touto 15-ročnou zárukou na strešný systém obdržíte tiež tradičnú 30-ročnú záruku na mrazuvdornosť škridly. Získate tak kľud a istotu, že vám strecha bude slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

2 kroky k 15-ročnej záruke

Vyplniť a odoslať registračný formulár
Bramac na základe registrácie vydá elektronický záručný list, ktorý odošle na Vami zadanú mailovú adresu
Podmienky udelenia záruky na funkčnosť
Záruka platí len v prípade, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
  • na kompletnú pokládku strechy sú použitie výlučne škridly a betónové tvarovky Bramac
  • strecha je dostatočne odvetraná a má zabezpečenú poistnú hydroizoláciu vo forme strešnej fólie Bramac pod škridlou
  • v prípade, ak strecha obsahuje aj nasledovné strešné prvky:
    hrebeň a nárožie, odkvapová hrana, prestupy strechou, úžľabie, je na nich použité výlučne len predpísané originálne príslušenstvo Bramac schválené pre riešenie týchto detailov.
  • odborná pokládka strechy s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov
Odporúčanie
Ak bude vaša strecha obsahovať aj iné ako vyššie uvedené predpísané prvky, odporúčame vám ich vyriešiť tiež s originálnymi doplnkami Bramac (napr. odkvapový systém Stabicor, napojenie strechy na komín a strechy – Wakaflex, bleskozvodové škridly a pod.) Získate tak istotu, že prípadné škody spôsobené týmito doplnkami budú zahrnuté pod 15-ročnú záruku na funkčnosť strechy.
Ak by zlyhávajúce doplnky boli použité iné ako originálne od Bramac- u, 15-ročná záruka na funkčnosť strechy tak neplatí.
Bezplatná výmena
V prípade, ak dôjde náhodou počas záručnej doby k zlyhaniu niektorého z komponentov, a toto bude zo strany Bramacu uznané ako reklamácia, spoločnosť Bramac sa postará o jeho bezplatnú výmenu s kompletným servisom, zahŕňajúcim náklady na dopravu, demontáž a montáž prvkov tak, aby bola vaša strecha opať funkčná.
Na stiahnutie