Prvky pre odkvapovú hranu

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.

Presvetlenie strechy

Strešné okná a presvetľovacie škridly.

Odkvapový systém

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

Solárny a fotovoltaický systém

Mení slnečnú energiu na teplo a elektrinu.

Prestupy strechou

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.

Ukončovacie systémy

Pre prepojenie strechy s komínom a ďaľšími stavebnými prvkami (stena, atď.).

Úžľabie

Slúži na prepojenie dvoch rôznych rovín striech.

Hrebeň/nárožie

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.

Príchytky

Chránia strechu pred poškodením vetrom.

Stúpací systém

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.

Izolácia

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.

Protisnehový systém

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.

Strešné fólie

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.

Chcete mať strechu bez starostí?

Strecha je veľkou investíciou, ktorá sa kupuje väčšinou len raz za život. Každý jej vlastník si želá, aby mu dlho slúžila bez starostí – to znamená hlavne chránila dom a majetok pod ňou pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi a preniknutím vody. Dokonale funkčnú strechu však netvoria len samotné škridly, ešte dôležitejšie sú originálne strešné doplnky a ich správna pokládka.

Výhody kompletného strešného systému Bramac

  • strešné príslušenstvo Bramac je výsledkom dlhodobého vývoja a jeho kvalita a funkčnosť je prísne testovaná simuláciou extrémnych poveternostných podmienok (dážď, mráz, vietor, vlhkosť, UV žiarenie,..). Preto si môžeme dovoliť poskytnúť zákazníkom nadštandardnú, až 15-ročnú záruku na funkčnosť strechy.
  • originálne doplnky Bramac sú vyvinuté presne na krytinu Bramac, čím sa minimalizuje riziko zatečenia vody do strechy
  • každý detail na streche má dopodrobna vypracované riešenie v podobe konkrétnych strešných prvkov Bramac a ich osadenia
  • v prípade uznanej reklamácie zabezpečí Bramac na svoje náklady aj výmenu chybného doplnku vrátane zloženia a znovupoloženia krytiny, nielen dodanie náhradného výrobku
  • zákazník má možnosť vybrať si z najväčšieho počtu realizačných firiem, ktoré sú firmou Bramac pravidelne školené na správnu pokládku celého strešného systému

Príklady použitia neoriginálnych doplnkov a ich následky